3Dnews - ezine04/12
e-zine pro 3D reklamu a direct marketing

3D News je e-zine pro direct marketing a 3D reklamu, který vydává společnost iMi Partner.

Pokud se vám obsah e-mailu nezobrazuje správně, navštivte www verzi.

STATISTIKY
Dobrá reklama je ta, která přináší užitek
Zlatou nití našich letošních statistik jsou údaje z výzkumu Advertising Specialty Institute (ASI) z roku 2010 (loňská studie v době vydání článku nebyla k dispozici). Nahlédli jsme, jaké reklamní a dárkové předměty jsou nejoblíbenější, jak dlouho jsou vlastněny, že značkové produkty jsou vítány… a v předposlední statistice jsme si v závěru odpověděli na otázku, proč jsou reklamní účinky 3DR předmětů vysoké. Dnes k tomuto fatálnímu tématu reklamy podrobněji....(více)

Dobrá reklama je ta, která přináší užitek

Dodavatelské řetězce versus uživatelé 3DR
v USA

V minulé statistice jsme ještě čerpali z předloňských dat ASI, nyní máme k dispozici údaje z výzkumu, které tato vážená instituce provedla právě před rokem. Jde o zajímavá porovnání předpokladů severoamerických dodavatelů a distributorů 3DR produktů se skutečnými potřebami a očekáváními tamních koncových zákazníků a uživatelů. Mnohdy je až překvapivé, jak málo první vědí, co si přejí ti druzí....(více)

Dodavatelské řetězce versus uživatelé 3DR v USA

KVÍZ O CENY

Interní agentura iMi Line se zabývá:
a) všemi reklamními aktivitami
b) aspekty komunikačního mixu, jejichž součástí je dodávka reklamních a dárkových předmětů
c) koordinací činností mezi klientem a její komunikační agenturou v rámci dodávky 3DR produktů
d) dohledem nad průběhem zakázek ve společnosti iMi Partner
Který kuchařský mistr prezentuje své umění na stolním kalendáři v nabídce iMi Partner?
a) Jiří Štift
b) Kluci v akci
c) Zdeněk Polreich
d) Ital v kuchyni
Všichni, kdo nejpozději
do 31. 10. 2012 zašlou správné odpovědi na naši e-mailovou adresu: sekretariat@imi.cz, dostanou dárek.

Soutěžní kvíz je určen pouze pro registrované odběratele e-zinu firmy iMi Partner, a.s.
 
radomir_stary Vážení a milí čtenáři,
jak v e-zinech samotných, tak v jejich editorialech začínám prožívat stavy déjà vu. Vzápětí se mi však vyjasní: samozřejmě, článek s daným tématem jsme uveřejnili i před rokem. V tomto e-zinu vám podobně jako vloni v závěru léta popřeji příjemný podzim, ale hlavně opět upozorním na dva články – o Vánočním katalogu a kalendářích a diářích. Je dobře, že stabilní společnost rozvíjí silná sezónní témata oboru, a Vánoce s vhodným firemním dárkem, jakým kalendář či diář určitě je, k takovým motivům jistě patří.
Trochu jsme předběhli, protože na začátku editorialu pravidelně upozorňujeme na hlavní materiál e-zinu, tedy rozhovor. iMi Partner jako inovativní společnost zvyšuje hodnotu svých služeb a jedním z významných letošních kroků bylo v tomto směru vytvoření interní BTL agentury iMi Line. O ní jsme hovořili s projektovou ředitelkou Blankou Rigo.
Dražší přeprava za delší dobu z jihovýchodní Asie je realita, jejíž příčiny a souvislosti si vzal pod drobnohled stejnojmenný článek. Že lze u některých druhů zboží čas radikálně zkrátit, naznačí odpověď na zákaznickou otázku.
Vánoce jsou sice ještě daleko (tedy nikoliv ve 3DR), ale iMi Partner naděluje už nyní: její dárek je ve znamení čísla 20 a v nabídce je výšivka o ploše 20 cm² zdarma na polokošile značky Hanes při objednání nejméně 20 kusů, nikoliv ovšem do 20., ale až do 30. září! Jedna z nejoblíbenějších, nejefektnějších a nejnákladnějších aplikací na značkovém textilu? Dárek pro obchodní partnery doslova jak vyšitý.
Je příjemným evergreenem, že můžeme uvádět statistiky renomovaných institucí, dokazujících účinnost předmětů užívaných ve 3DR. V tomto e-zinu nabízíme i přelom v „čerstvosti“ dat. První statistika v prokazování užitečnosti 3DR čerpá ještě ze dva roky starých dat, zatímco druhá v o rok mladších ukazuje porovnání předpokladů dodavatelů se skutečnými potřebami uživatelů.
Kdo si e-zine přečte, snadno odpoví na otázky kvízu a po jejich odeslání získá… opět dárek. Vánoce v iMi přece začínají právě teď! Zatím „jen“ krásný podzim vám za redakci e-zinu přeje

Radomír Starý
Nový Vánoční katalog je tady!
Pro společnost zaměřující se na služby v oblasti reklamních předmětů je období přelomu roku jedním z nejdůležitějších. Příprava na ně začíná mnohem dříve. Právě teď. Vydat speciální katalog vánočních, silvestrovských a novoročních dárků je nejen nepsaná povinnost, ale také příjemná práce ...(více)
obrázek
obrázek   Sezóna kalendářů
a diářů se blíží!

Přejete si do nového roku obdržet kalendář nebo diář od obchodního partnera či zaměstnavatele? Tak kdyby mezi nejširšími cílovými skupinami proběhl výzkum s touto otázkou, možná bychom „utrpěli šok“ z převahy odpovědí ANO. Půvab a praktičnost klasických papírových kalendářů a diářů zřejmě nikdy nepomine ...(více)
Dražší přeprava za delší dobu
Také jste se kdysi učili, že hlavní konkurenční výhodou námořní dopravy je nízká cena? Tak toto pravidlo dnes už bohužel neplatí. Ceny za lodní přepravu z Číny do Evropy totiž v období od února do května letošního roku vzrostly na téměř neuvěřitelný čtyřnásobek. ...(více)
obrázek
Protože život není jen o práci, ale také zábavě, nabízíme vám i novou videoprezentaci tiskovin z nabídky společnosti iMi Partner a.s.

obrázek


 
ROZHOVOR
Komplexní zabezpečení BTL aktivit klienta?
iMi Line!
Rozhovor s Blankou Rigo

Hospodářství na celém světě je už několik let v nevídaném pohybu. Na změny je nutné reagovat, ale než být reakcí o krok za změnou, lepší je změny utvářet. Interní BTL agentura iMi Line (www.imiline.cz) takovou změnou je. Na podrobnosti se nyní zeptáme projektové ředitelky, paní Blanky Rigo.(více)


AKCE!
Do 30. září výšivka zdarma
Do 30. září výšivka zdarma

Výzkum Advertising Specialty Institute z roku 2011 se mimo jiné věnoval oblíbenosti barev reklamního textilu. U jeho dodavatelů a uživatelů s převahou vítězily spíše neutrální a pastelové barvy. I z takových si můžete vybírat v rámci naší Akce - výšivka zdarma...(více)


CO VÁS PÁLÍ
V našem e-zinu pokračujeme rubrikou, v níž odpovídáme na dotazy čtenářů. Pokud i vy chcete položit otázku z oboru 3D reklamy, pošlete ji na dotazy@imi.cz. Odpovědi, které by mohly být zajímavé i pro ostatní uživatele reklamních předmětů, postupně zveřejníme.
Otázka:
Jaké výhody by měla doprava reklamních předmětů z jihovýchodní Asie letadlem proti lodní a v jakých případech ji naopak není vhodné použít?

Odpověď:
Na prvním místě mezi výhodami je jednoznačně čas. Doba letecké přepravy je asi třikrát kratší než lodní. K dalším jejím benefitům patří například termínová spolehlivost, čistota při manipulaci apod. Nejčastěji se používá u zboží s vysokou přidanou hodnotou, kde náklady na přepravu netvoří podstatnou část finální ceny zboží. Nevhodná je naopak u levných a těžkých předmětů, jako je keramika, deštníky, tašky a jiné. Některé druhy reklamních předmětů jsou dokonce z bezpečnostních důvodů z letecké přepravy vyloučeny. Jedná se například o plynové zapalovače, některé druhy svíček, výrobky obsahující silné magnety a další.


pokud nesouhlasíte s odesíláním informačních zpráv a chcete se z této služby odhlásit, navštivte, prosím, následující stránku .

© 2012 iMi Partner, a.s.