Byznys s dárkem, či bez?

15.09.2010

Firmy zajímá, zda mají větší šanci uskutečnit obchod, pokud partnerovi dají dárek. Údaje z loňského výzkumu organizací PPAI a Market Tools, Inc. prokazují, že ano.

giftStrohá čísla, která poskytl vzorek 1005 amerických respondentů, nevypovídají o podrobnostech toho, co na rozhodnutí ve prospěch obchodu či proti jeho uskutečnění má vliv. Snad jde opravdu „jen“ o pocit. Pozitivní dojmy z reklamních a dárkových předmětů tak zřejmě má 79 procent respondentů, kteří se k otázce upřednostnění byznysu spojeného s předanou pozorností postavili kladně. Tak významný počet je pochopitelně dále rozlišen, i když jen na dvě skupiny, které jsou navíc velmi vyrovnané. 40 procent se domnívá, že jejich rozhodnutí by zřejmě záviselo na přijetí dárku a 39 procent přímo sdělilo, že by v obchodě upřednostnili společnost, která je obdarovala.
Bohužel se nedozvíme, zda 21 procent těch, kteří dárce reklamního předmětu v byznyse neupřednostňují, tak činí s ohledem na výhodnost obchodu samotného, případně je dárky zkrátka nezajímají. Určitě si můžeme být jisti, že dárek by nezvýhodnil nabídku špatnou.
Mnohokrát jsme zmiňovali důležitost předání toho pravého dárku v pravý čas a při správné příležitosti. Předpokládejme tedy, že nikomu z oněch 21 procent dotázaných se dárce nestrefil „do noty“. A pocit, jak jsme si řekli také, je při obdarování rozhodující.
Pro trh 3D reklamy v USA či kdekoliv jinde by jistě bylo ideálních 100 procent upřednostňujících jednoznačně společnost, která je obdarovala, ale stůjme na zemi. Rozhodně však platí, že čísla mohou pozměnit všechny firmy, které uskutečnění obchodu podpoří správným výběrem reklamních předmětů a vhodným načasováním předání. Profesionální dodavatel by jim v tom měl pomoci.

Upřednostnili byste obchod podpořený dárkem před stejným bez předané pozornosti?
Rozhodnutí by zřejmě záviselo na přijetí dárku Upřednostnili by firmu, která je obdarovala Dárek by neměl žádný vliv
40% 39% 21%
graf_uprednostili