Co vás pálí

14.09.2011

Odpovídáme na další dotaz čtenářů. Pokud i vy chcete položit otázku z oboru 3D reklamy, pošlete ji na dotazy@imi.cz. Odpovědi, které by mohly být zajímavé i pro ostatní uživatele reklamních předmětů, postupně zveřejníme.

14. 9. 2011

Blíží se Vánoce a pro vybrané obchodní partnery bychom chtěli zvolit reprezentativní dárek. Jednou ze zvažovaných variant jsou výrobky z pravé kůže. Můžete mi prosím sdělit, jaké jsou možnosti brandingu tohoto přírodního materiálu?

Nejobvyklejším způsobem bývá ražba, kdy se do kůže vyrazí reliéf loga nebo reklamního sdělení. Variantou je i ražba přes fólii. Výsledný motiv je pak navíc ještě barevný, např. zlatý, stříbrný apod. Velmi často, zejména u luxusnějších dárků, se k výrobku pouze přikládá komplimentka, a nebo se branduje obal, v němž je dárek předáván a mnohdy i následně uchováván.

18. 7. 2011

„Čím se liší různé „bio“ či „eko“ výrobky používané v 3D reklamě od produktů označovaných jako „fair trade“?

Zjednodušeně řečeno, bio či eko výrobky deklarují šetrný vztah k životnímu prostředí. Při jejich pěstování a zpracování nejsou používány přípravky a technologie škodící přírodě, důraz je kladen na organický původ, minimum chemie a vyloučení geneticky modifikovaných organismů.
Fair trade se s výše uvedenými zásadami částečně překrývá, nicméně v mnohém jde ještě dál. Cílem tohoto systému spravedlivého obchodování je podpora znevýhodněných pěstitelů a řemeslníků především z rozvojových zemí. Fair trade poskytuje lepší obchodní podmínky pro výrobce a zároveň pomáhá zvyšovat uvědomění spotřebitelů o situaci v chudých rozvojových zemích. Produkty pocházející z tohoto systému jsou vyrobeny nejen ekologicky, ale také tak, aby při tom nedocházelo ke zneužívání těžké sociální situace zemědělců a zpracovatelů. Naopak, fair trade vede ke zlepšování ekonomické stability prvovýrobců a ke zkvalitnění jejich života.
Samozřejmě, že ve srovnání se standardním zbožím je fair trade většinou o něco dražší, vyznačuje se však velmi vysokou kvalitou. Navíc v oblasti reklamních předmětů představuje něco nového, neokoukaného, současně vkusného s akcentem na společenskou odpovědnost firem. Což jsou přesně ty požadavky, které se na 3D reklamu v současné době kladou.
Věřím proto, že díky uvedeným pozitivním vlastnostem se podíl fair trade v 3D reklamě začne brzy zvyšovat. Ti, kteří přistoupí k systematickému využití předmětů tohoto typu mezi prvními, budou mít nepochybně značnou výhodu.

Veronika Vykoupilová
ředitelka nákupu a logistiky iMi Partner

15. 4. 2011

Podle jakých kriterií mohu hodnotit kvalitu bavlněných výrobků (triček)? Stačí jenom údaj o gramáži, nebo jsou ještě další důležité údaje, které bych si měl před nákupem ověřit?

Výrobci reklamního textilu kromě gramáže použité látky udávají i způsob zpracování bavlny. My doporučujeme výrobky z kvalitní prstencově předené česané bavlny. Ta se často označuje jako „ring-spun combed cotton“. Méně nákladné, ale stále vyhovující, jsou výrobky z nečesané prstencově předené bavlny s označením „ring-spun cotton“. Z bavlny mykané, označované také „open-end cotton“ se vyrábí nejlevnější a také nekvalitní výrobky, které jsou po krátkém používání velmi nevzhledné.
Do mnoha výrobků se v současnosti přidávají umělá vlákna jako elastan, viskóza, polyamid a další, která mají za cíl vylepšit celkovou užitnost materiálu. Někteří zákazníci zase preferují certifikované produkty, u nichž mají záruku bezpečnosti, např. www.oeko-tex.com . Na trhu je k dispozici rovněž škála zboží z organické bavlny apod.
Pokud zákazník od svého dodavatele nemůže potřebné informace získat, doporučuji opatřit si vzorek výrobku a podrobit ho domácímu testu spojenému s vypráním. Zabrání se tak nepříjemnému překvapení, kdy zprvu bezvadné triko je najednou žmolkovité, srazí se, nebo se natáhne třeba do šířky. Při výběru nezapomeňte věnovat pozornost střihu, kvalitě zpracování detailů, švům a dalším drobnostem. Chybu určitě neuděláte zakoupením osvědčené značky.
Martin Kyjovský
marketingový ředitel iMi Partner

12. 1. 2011

Jak je to se zdaněním alkoholických nápojů použitých jako dárek pro obchodní partnery?

Tuto problematiku je dobré rozdělit na dvě části. První se týká odpočtu DPH.
Zákon č. 235/2004 Sb., v §13 odst. 8 uvádí:
„Za dodání zboží nebo převod nemovitosti se však nepovažuje:
a) prodej podniku nebo vklad podniku nebo jeho části, tvořící organizační složku podniku, pokud se jedná o hmotný majetek,
b) vydání nebo poskytnutí majetku v nepeněžité podobě ve hmotném majetku jako náhrady nebo vypořádání podle zvláštního právního předpisu,
c) poskytnutí reklamního nebo propagačního předmětu bez úplaty, pokud jeho pořizovací cena bez daně nepřesahuje 500 Kč, a nebo poskytnutí obchodních vzorků bez úplaty v rámci ekonomické činnosti.“
Podle bodu c) tedy jakýkoli reklamní předmět do ceny 500 Kč není zdanitelným plněním a nepodléhá dani na výstupu. To znamená, že dárce může uplatnit nárok na odpočet DPH při jeho pořízení, ale tuto daň už nevykazuje a neodvádí při darování dalšímu subjektu. Zákon nijak nerozlišuje, o jaký reklamní předmět se jedná, tudíž ustanovení platí i pro alkoholické nápoje. Aby bylo možné prokázat, že dané předměty byly skutečně použity jako reklamní či propagační, doporučujeme vedle řádné a pečlivé evidence ještě označit je vhodným způsobem logem či jménem dárce, i když to pro účely DPH zákon výslovně nenařizuje.

Druhou oblastí je daň z příjmů, kde pro darované alkoholické nápoje platí trochu odlišná pravidla.
Zákon č. 586/1992 Sb., v § 25, odst. t) definuje reklamní a propagační předměty takto:
„Za dar se nepovažuje reklamní nebo propagační předmět, který je opatřen obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele tohoto předmětu nebo názvem propagovaného zboží nebo služby, jehož hodnota bez daně z přidané hodnoty nepřesahuje 500 Kč a který není s výjimkou tichého vína předmětem spotřební daně.“
Z alkoholických nápojů použitých jako dar je tedy možné do daňově uznatelných nákladů zařadit pouze tiché víno, a to ještě po jeho označení obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele. Jakýkoliv jiný alkohol a neoznačené víno musí dárce pořídit „ze zisku“ podobně jako třeba občerstvení.

Své dotazy do této rubriky zasílejte na: dotazy@imi.cz