Kam kráčí China Import & Export Fair?

05.01.2009

Odráží-li veletrh situaci a vývoj v daném oboru, pak o veletrzích 3D reklamy v Číně to platí bez výhrad. Dvě nejvýznamnější podzimní akce China Import & Export Fair přímo v místě konání za iMi Partner mapovala Veronika Vykoupilová.

Jak byste navštívené výstavní akce charakterizovala obecně?

Jeden veletrh se konal v Hongkongu a druhý v Kantonu. Rozdíl mezi nimi je například ve velikosti. Kantonský je rozsahem několikanásobně větší a orientuje se na katalogové, skla­dové položky. Veletrh v Hongkongu je zaměřený na spe­ciální záležitos­ti, na tailor made připravované podle požadavků zákazníků.

Můžete provést srovnání s předchozími ročníky?

Vloni došlo k zásadní změně na kantonském veletrhu. Zatímco dříve se konal v jednom termínu, nyní jej pořadatelé rozdělili podle oborů do tří fá­zí konaných v ji­ných dnech. Nejen můj názor je, že právě to se podepsalo na nižší návštěvnosti. Pro mnoho zájemců byla celková doba tří fází příliš dlouhá a navštívit pouze jednu z nich se jim nevyplatilo. Mám na mysli především návštěvníky – obchodníky – z jiných kontinentů, pro které je veletrh vlastně určen především. Nízká účast na veletrhu byla také nejspíš částečně vyvolána krizí, ale to nedokážu spolehlivě posoudit.

Co Češi a co iMi Partner na veletrhu?

Naše firma neproniká na čínský trh, takže ani nevystavuje. Jako návštěvníci hledáme nové nápady a inspirace pro náš trh. Na kantonském veletrhu jsme si vybrali druhou – prostřední – fázi, která pro nás byla nejdůležitější. Čechům zabývajícím se oborem 3DR lze návštěvu určitě doporučit, protože vystavovatelů se zúčastňuje hodně a vždy jde o možnost udělat si představu, kterým směrem se obor ubírá. Pokud jsem zaznamenala, pouze jediná česká firma vystavovala prostřednictvím své­ hongkongské po­bočky a podobně účast řešilo několik evropských firem. Mezi návštěvníky jsem zaregistrovala jen dva česky mluvící páry, ale veletrh jistě navštívilo krajanů více.

Zmínila jste inspiraci a novinky. Můžete být konkrétní?

Veletrhy oboru 3DR navštěvuji více let a nemohu tvrdit, že by mě něco zvláště nadchlo, s nadsázkou se dá říci, že je to stále „dokola“. Existuje však perspektivní směr, který kombinuje různé klasické dárky se stále modernějšími elektronickými­ a informační­mi technologiemi. Stále populárnější jsou hrající hrnky, kapsičky nebo polštářky se zabudovanými flash disky, MP3 či MP4 přehrávači. A nejde o nekvalitní záleži­tosti. My je v Číně nakupujeme už nějakou dobu a problém s nimi není. A jejich velmi přijatelná cena je dána množstvím a dalšími ekonomickými aspekty čínských producentů.

Vedli jste jednání s novými dodavateli nebo stavíte na stávajících?

My máme několik stálých a prověřených dodavatelů, ale hlavně s nimi jednají naši spolupracovníci v Hongkongu. To je výhoda, protože oni jsou přímo v místě a vyhodnocují i situaci související se současnou krizí tak, aby se nás a našich klientů dotkla co nejméně.

A na závěr vaše představa o budoucnosti veletrhu?

Určitě by bylo lepší zrušit dělení na fáze a opět zrealizovat jediný veletrh i za cenu, že bude opravdu obrovský. Místa je v areálu stále dostatek a neustále se staví nové haly. Také vloni jsem proti loňskému stavu zaznamenala jednu novou. Ještě perlička na závěr – na veletrhu některé firmy vystavují i předměty, které pak nenajdete v jejich katalogu, nebo na dotaz prostě sdělí, že je nemají. Je ale možné, že si na veletrhu provádějí průzkum zájmu, a pokud předmět neobsto­jí, vypadne z nabídky.