Kladivo na čínskou keramiku

30.11.2012

Dne 16. listopadu tohoto roku vstoupilo v platnost Nařízení Evropské komise č. 1072/2012 o uložení prozatímního antidumpingového cla na dovoz keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní do zemí EU pocházejícího z ČLR. Proč? Jak se tento krok odrazí na významné kategorii reklamních a dárkových předmětů?

0140136PK2Je otázkou, zda je rozumné, že instituce Evropské unie všemi možnými zákonnými opatřeními chrání trhy EU a zprostředkovaně i trhy svých členských zemí. S nárůstem dovozu spotřebního zboží z dosud ještě „levné“ Číny výkonný orgán EU, tedy Evropská komise, tuto ochranu na popud hlavně evropských výrobců občas řeší celními zásahy.
Na EK tak 3. ledna roku 2012 byl podán podnět na zahájení řízení o uložení antidumpingového cla jménem evropských výrobců, kteří v EU reprezentují více než 30 % celkové výroby uvedené kategorie produktů. Mnohostránkové výsledné nařízení, jež bylo v Úředním věstníku EU vydáno 15. listopadu 2012 (s platností od následujícího dne), velmi podrobně zdůvodňuje uložení cla, které se zvyšuje z 5 % u keramiky a z 12 % u porcelánu na rozpětí do 58,8 % (specifikace výše cla je podle dovozců z ČLR uvedena v nařízení). Platnost prozatímního antidumpingového cla je ve všech zemích EU šest měsíců a stanovení jeho skutečné výše - i v závislosti na následných podnětech zúčastněných stran - Komise provede do devíti měsíců.
Pro zajímavost stojí za to uvést, že v podstatě všechny námitky ze strany dotčených subjektů byly zamítnuty jako neopodstatněné. Týkalo se to například i tvrzení dovozců o odlišnosti dováženého sortimentu (lehký kostní, orientální, ručně malovaný atd.), vyloučeny byly pouze keramické nože, jejichž výroba v EU neexistuje. Také neuspěl argument, že následkem zavedení cla dojde ke snížení dovozu z Číny (čínské zboží této kategorie má asi dvoutřetinový podíl na evropském trhu) a tedy k nežádoucímu zvýšení cen nad psychologickou hranici a opatření tak bude mít i na evropské výrobce devastující dopad.
V jakém stavu a vývoji je evropský trh keramického stolního a kuchyňského nádobí a náčiní? Nákup a spotřeba tohoto zboží od počátku roku 2008 do konce roku 2011 klesly o 12 %, a tak ačkoliv objem dovozu z Číny se snížil o 9 %, jeho podíl na celkovém obchodu mírně rostl. Objem výroby v EU poklesl o 15 % a zaměstnanost v oboru se snížila dokonce o 21 %. Snaha vyrovnat se tlaku levnějšího zboží z Číny vedla ke zvýšení produktivity o 8 % a poklesu výrobních nákladů o celých 10 % při pouze 2% mzdovém nárůstu v celých čtyřech letech. Tyto a další údaje a informace EK vyhodnotila s jednoznačným závěrem – vznikla újma oboru v EU.

Jak se antidumpingové clo projeví, ukáže čas, rozhodnou spotřebitelé. Vy se můžete ve prospěch váš a vašich cílových skupin rozhodnout pro „staré, dobré časy“. V našich skladových zásobách se vám nabízí k výběru dostatek reklamních a dárkových předmětů z keramiky a porcelánu, ještě za staré, dobré ceny.