Kolik jich mají

29.06.2009

Mezi opakovaně zveřejňovanými výsledky výzkumu ASI (Advertising Specialty Institute) bychom neměli vynechat jednu z nejdůležitějších statistik, tedy kolik dotazovaní obdrželi reklamních a dárkových předmětů celkem.

Výsledky jsou pro příjemce těchto produktů potěšující, pro zadavatele řekněme zavazující. Výzkum neuvádí, v jakém časovém rozmezí tázaní dárky přijali. Předpokládejme, že respondenty nebyli výjimeční jedinci s onou „sloní“ pamětí, ale že vzorek reprezentoval běžnou profesní populaci a nejde tedy o roky, ale o měsíce. Průměrných 10 vlastněných reklamních a dárkových předmětů je pro trh jistě pozitivní údaj. Více než třetina uvedla, že vlastní od jednoho do pěti předmětů. Těch, kteří se zdají být dárky doslova zahrnuti a vlastní jich 21 a více, je 12 procent.

Výzkum neříká, do jaké míry měly tyto dárky osobní charakter. Jisté však je, že na předmět, který používáme nebo k němu máme pozitivní vztah, si vzpomeneme rychleji a snadněji. Pokud na tohle budou dárci myslet především, údaje budoucích průzkumů budou určitě ještě zajímavější.

Mno__stv___vlastn__n__ch_p__edm__t__