Chce to pořádnou čepici

04.10.2012

Ve druhé statistice minulého e-zinu jsme odstartovali náš průzkum dat, která Advertising Specialty Institute zjistil v polovině roku 2011. Podívejme se, jak se to ve výzkumu ASI má s čepicemi.

V úvodu ještě připomeneme, že cenné informace z výzkumu nám posloužily i k podpoře tvrzení, že kalendáře a diáře jsou pro závěr roku velmi vhodným firemním dárkem.
Tak tedy čepice. Výzkum nerozlišuje letní či zimní nebo jiné druhy pokrývek hlavy, což je škoda, ale i tak se dozvíme mnohé pozitivní údaje. V oboru reklamních a dárkových předmětů snad ani jiné nejsou. Mezi koncovými uživateli v USA jsou čepice velmi oblíbené, mezi muži ještě více, než u druhého pohlaví. V průměru vlastní jeden dotazovaný 8,2 čepic, zatímco dotazovaná „pouze“ 5,4. Pro stabilní společnosti jistě bude důležitý údaj o tom, jak dlouho respondenti pokrývky svých hlav vlastní. Nejstarší kus mají v majetku asi 5 let, ženy po dobu kratší než muži, kterým na módě záleží méně a předmět používají, dokud slouží. Studie podobně jako u triček a košil řešila umístění loga. U nich vedla levá strana na hrudi (asi 70 % koncových uživatelů a zákazníků), následovaná rukávem (přibližně 20 %) a zády (cca 8 %), zbytek do 100 % preferuje jiná místa. U čepic také vede přední strana (77 %), druhé je umístění vzadu (28,5 %) a aplikace na boku je bronzová s o něco více než 12 % (dotazováno nejen první místo, ale pořadí, výsledek u čepic tedy dává v součtu více než 100 %).
Pro zadavatele reklamních a dárkových předmětů je ještě důležitějším údajem, kde jimi obdarované cílové skupiny pokrývky hlavy nosí. Podívejme se na severoamerické koncové uživatele, kteří jsou rozlišeni podle pohlaví. Redakce e-zinu z dat vyčetla, že v podstatě při každé specifikované příležitosti muži nosí čepice a další pokrývky hlavy více než ženy. Ty vítězí naopak s převahou v položce „jiné“. Která místa to však jsou, se můžeme jen dohadovat. Tak či onak u mužů i žen vítězí tři příležitosti v různém pořadí (údaje v grafu) – pochůzky mimo domov (81,9 % mužů!), vlastní pozemek a sportovní akce.
V rámci jedničky mezi kategoriemi reklamních a dárkových předmětů, kterou je reklamní textil, hrají čepice s tričky a polokošilemi prim. Například pro sportovní a zájmové kluby a spolky je na míru provedená kšiltovka ideálním reklamním předmětem, stvrzujícím identitu a loajalitu s domovským klubem. Pohled na ukázky dokazuje, že může jít i o cenný a efektní sběratelský artefakt, který nosit je určitě požitek.

Když se díváme na člověka, obvykle je to právě tvář a celá hlava, která nás zajímá především. Dovolme si tedy tvrzení, že správně zvolená čepice je korunou mezi reklamními a dárkovými předměty.


graf1_cepice graf2_cepice