IPPAG Global Promotions? Promiňte, Prominate!

22.02.2017

Na nedávném mezinárodním veletrhu reklamního průmyslu PSI Düsseldorf, konaného ve dnech 10. až 12. ledna 2017, byla slavnostně představena nová společnost – Prominate. Nová? V roce 2011 členové asociace IPPAG založili firmu pro péči o nadnárodní klienty – IPPAG Global Promotions - nyní přejmenovanou na Prominate. Proč?

O asociaci IPPAG (International Partnership for Premium and Gifts) jsme psali dokonce už před sedmi lety v souvislosti s přijetím společnosti iMi Partner a.s. za člena! Asociace jiného druhu jich tehdy čítala 20 a byli jimi (a jsou!) lídři trhu 3D reklamy v mateřských zemích z celého světa. Dnes jich už je 30, ale smysl zůstává: Sdružení nekonkurujících si a vzájemně se podporujících firem, sdílejících informace o dodavatelích, vývoji na trzích a o zakázkách pro nadnárodní klienty, neboť ty mohou být přenosné i na trh jiné členské firmy.

Poptávka ze strany velkých korporací po globálních dodavatelích sílila a to asociaci dovedlo k založení společné firmy, pečující právě o tyto zákazníky. Na mezinárodní scéně se tak v roce 2011 objevil IPPAG Global Promotions, který pro zakázky nadnárodních společností vytváří pracovní týmy tak, aby 3DR služby byly na špičkové úrovni z hlediska příznivých cen, kvality zboží a se zohledněním společenské zodpovědnosti (CSR) v celém dodavatelském řetězci. IPPAG Global Promotions se stal kreativním a zodpovědným řešitelem požadavků zákazníků - jako jsou PepsiCo, Castrol, Siemens a další - v oblasti 3D reklamy až na úroveň trhů v jednotlivých zemích, ovšem s globální působností.

Trend zpřesňování a zkracování názvů firem a značek, ale i vybudovaná pozice největšího světového dodavatele reklamních a dárkových předmětů, propagačních materiálů, instalací v místech prodeje a odborného poradenství vedla k přejmenování na Prominate. Pojem obsahuje význam „přední, vyčnívající“, část slova „promotion“, ale současně je novým termínem, který znamená jednat přátelsky v zájmu společného zisku.

Prominate pracuje s obratem nad 200 milionů Eur, po celém světě zaměstnává více než 1750 lidí a klienty obhospodařuje prostřednictvím 70 poboček na celém světě. Konkrétně iMi Partner a.s. je servisní společností pro Českou republiku, Slovensko a Polsko.

Více o Prominate na nových webových stránkách www. prominate.com, které jsou v provozu od 12. ledna 2017.