Značkové předměty jsou vítané

14.05.2012

Při analýze výsledků výzkumu Advertising Specialty Institute z roku 2010 redakci e-zinu zaujalo téma značkových reklamních a dárkových předmětů. Těm se ve statistikách příliš často nevěnujeme a jim tedy patří ta dnešní.

Nikoho jistě nepřekvapí, že na náročných trzích USA, Velké Británie, Kanady a Austrálie je značkové zboží žádané. Týká se to i 3DR předmětů. Ve všech čtyřech zemích více než polovina respondentů na otázku – jsou pro vás důležité známé zákaznické značky, když přijímáte reklamní či dárkový předmět? - odpověděla kladně. I přes rozlišení „velmi důležité“ a „celkem důležité“ je statistika na data skoupá, proto si pohrajeme s jejich porovnáním v jednotlivých zemích.
Nejvíce jsou značky důležité pro Kanaďany (61 %) a nejméně pro Australany (51 %). V Austrálii tomu odpovídá nejmenší počet dotazovaných, pro něž jsou „velmi důležité“ (7 %), zatímco druhý nejnižší počet paradoxně připadá na Kanadu (13 %).  Potom musí být v této zemi nejvyšší údaj v kategorii „celkem důležité“ a celých 48 % tomu odpovídá. Srovnatelných 44 % v Austrálii naznačuje, že v obou zemích na značkovém zboží v rámci 3DR předmětů respondenti nijak „dramaticky“ nelpí.
Zajímavé údaje poskytují USA a Velká Británie, kde celková důležitost značek je stejná (57 %, tedy méně než v Kanadě a více než v Austrálii) a více než v zemi javorového listu i u protinožců je těch, pro které jsou značky „velmi důležité“. Že by náznak celkově vyšší životní úrovně v USA a GB? Jen redakční spekulace.
Počty respondentů, pro které nejsou při přijímání reklamních a dárkových předmětů značky důležité, se pohybují od 39 do 49 %. To je samozřejmě výzva pro poskytovatele značkových 3DR produktů, ale stejně tak pro ty druhé, aby své pozice alespoň udrželi.
Prozíraví dodavatelé mají k výběru oba druhy zboží, u iMi Partner se můžete přesvědčit sami.

statistika_05_12