Dodavatelské řetězce versus uživatelé 3DR v USA

26.07.2012

V minulé statistice jsme ještě čerpali z předloňských dat ASI, nyní máme k dispozici údaje z výzkumu, které tato vážená instituce provedla právě před rokem. Jde o zajímavá porovnání předpokladů severoamerických dodavatelů a distributorů 3DR produktů se skutečnými potřebami a očekáváními tamních koncových zákazníků a uživatelů. Mnohdy je až překvapivé, jak málo první vědí, co si přejí ti druzí.

14. července 2011 Advertising Specialty Institute se sídlem v Trevose ve státě Pennsylvania zahájila studii mezi 544 koncovými uživateli a 834 koncovými zákazníky reklamních produktů (přívlastek „koncový“ dále neuvádíme). Uživatelé byli prověřováni na základě typu produktů, které v současnosti zdarma získali do vlastnictví, zákazníci podle předmětů, které koupili v posledních 24 měsících. Účastníkům muselo být nejméně 21 let.
Další dva výzkumy mezi 582 distributory a 182 dodavateli byly následně zahájeny 31. srpna tak, aby porovnání názorů mohlo být provedeno napříč řetězcem od dodavatelů k uživatelům. Distributoři byli zkoumáni na bázi zajištění prodeje zboží některé ze sedmi kategorií výrobků (uvedených dále) a dodavatelé jen odpovídali na otázky o produktech, které prodali v posledních 24 měsících. Celkový počet respondentů ve všech čtyřech skupinách tedy byl 2142.
Velkou sedmu produktů tvořily tyto stěžejní kategorie: trička a košile, čepice a další pokrývky hlavy, tašky, psací potřeby, hrnky a sklenice, kancelářské potřeby a kalendáře.
Dokud se nám nepodaří získat „čerstvější zboží“ informací, budeme se věnovat porovnáním v rámci jednotlivých druhů produktů. V tomto prvním materiálu uvádíme pro ilustraci disproporcí jako „ochutnávku“ dvě statistiky.
Téměř čtyři pětiny (77,8 %) dodavatelů a o něco více než polovina (52,9 %) distributorů se domnívalo, že hrnky a sklenice jsou používány hlavně na pracovištích. Totéž však potvrdily jen necelé dvě pětiny (38,5 %) uživatelů, ovšem celých 55,9 % zákazníků. Dobrou kávu, čaj či jiný osvěžující nápoj si z reklamních hrnků či sklenic doma dává třetina (32,8 %) uživatelů a 23 % zákazníků, přičemž si to o nich myslelo pouhých 17,3 % distributorů a vcelku mizivých 11,1 % dodavatelů. Přecejen se zdá, že distributoři mají v této kategorii k finálním prvkům řetězce blíže než dodavatelé.
Zajímavý rozdíl najdeme i u dvou nejoblíbenějších metod aplikace motivů na textil. Srovnatelný počet distributorů (50,6 %) a dodavatelů (46,7 %) se domnívá, že nejoblíbenější je sítotisk, což potvrzuje jen asi třetina (31,6 %) zákazníků a pětina (18,3 %) uživatelů. Třetina z nich (33,8 %) a ještě vyšší počet (41,7 %) zákazníků vítá výšivku, což distributoři strefili na desetiny procenta (41,1 %), zatímco dodavatelé se zdají být opět - neamericky řečeno - „mimo mísu“ (20 %). Z dalších údajů vyplývá, že moderní druhy metod výzdoby textilu jsou populárnější, než se dodavatelé a distributoři domnívají a je zde tedy značný potenciál pro jejich trh (tím spíše, že reklamní textil tvoří třetinu nákladů na reklamní předměty v USA).

Na závěr zmíníme velmi zajímavý poznatek. Navzdory tomu, že o nákupech reklamních a dárkových předmětů ve firmách rozhodují stále více ženy, jsou to podle zjištění ASI právě muži, kteří mají vyšší očekávání kvality ve všech sedmi kategoriích reklamních produktů.

hrnaky_a_sklenice

reklamni_textil

Pozn.: U distributorů a dodavatelů údaje uvádějí předpoklad těchto skupin, jak se chovají koncoví uživatelé a zákazníci.