Sedm let růstu 3DR

07.08.2017

V prosinci 2015 jsme na základě výzkumů asociace PPAI uvedli, že v USA od roku 2009 trh reklamních a dárkových předmětů roste. V nových datech zjišťujeme, že růstový trend trvá už sedm let! Co vše dalšího jsme se dozvěděli?

Text Trh 3DR v USA sílí vycházel z dat do roku 2014 včetně, a teď máme k dispozici informace loňské. Můžeme označit biblickým jazykem posledních sedm let tučnými, když od roku 2000 prodeje proměnlivě stoupaly a klesaly, aby o devět let později byly nižší o více než 2 miliardy USD? Proč ne. Buďme optimisté a věřme, že růstový trend je nyní dlouhodobý. V roce 2009 se v USA reklamních a dárkových předmětů prodalo za 15,6 miliard dolarů, zatímco vloni již za 21,3 miliard, což je o cca 500 milionů vícre než v předchozím roce 2015! Kompletní graf s daty od roku 1991 uvádíme níže, stejně jako tabulku s prodeji jednotlivých kategorií 3DR předmětů od roku 2007.

A jak je to s loňskými TOP 5 a případnými překvapeními? Reklamní textil meziročně narostl o 2,24 % podílu na trhu na 34,28 %, a jak vidíme v tabulce, prodeje rostou už tři roky a za ten loňský byly nejvyšší za posledních 10 let! Posun nápojového nádobí z předloňské 4. pozice (7,64 %) na loňskou dvojku (9,45 %) a prohození si místa s psacími potřebami by mohly být důkazem, že u klientů sílí důraz na praktičnost a účelnost, stejně jako roste význam ICT technologií, které už dříve z TOP 5 vyřadily kalendáře a diáře. V roce 2015 do velké pětky nakoukly kancelářské potřeby, aby se tam vloni opět vrátil černý kůň trhu – PC doplňky (5,75 %). Stálicí na třetím či čtvrtém místě jsou reklamní tašky s loňskými 8,24 %.

Postupný „Ikarův“ pád reklamních kalendářů a diářů z třetího místa v roce 2010 (8,37 %) na 3,15 % vloni neznamená zánik, ale vývoj komodity směrem ke kvalitě a luxusnějším produktům (asi jako kdysi u klasických gramofonových desek po nástupu CD aj.). Rozvoj ICT, ale i polygrafických technologií posunul kalendáře a diáře ještě více do kategorie manažerských dárků. Jak jsme také zjistili z údajů PPAI, tento druh 3DR předmětů byl v roce 2015 s 13,37 % v čele mezi komunikačními programy. Loňský návrat na druhé místo za podporu povědomí o značce neznamená ústup, ale posílení jedničky z 12,24 % na loňských 13,95 %. Podpora značek zkrátka vede vždy a dodavatel, který je hlavně agenturou, si toho je dobře vědom.

Jestliže byl rozdíl v obratu mezi rokem 2002 a časem vrcholící krize ve 2009 nula procent, pak vytrvalý nárůst do roku 2016 o téměř 37 % lze brát velmi pozitivně. A po sedmi „tučných“ letech snad budou následovat další.

graf_vyvoj__prodeje

tabulka_3dr