Využití reklamních a dárkových předmětů vítězí

31.10.2013

A máme zde novou studii organizace Advertising Specialty Institute z léta 2013. Zaměříme pozornost na něco, co v minulé bylo zmíněno jen v několika řádcích, zatímco nyní podrobně: Proč si lidé ponechávají reklamní a dárkové předměty?

Odpovědí jsme se zabývali už dříve - je to hlavně pro jejich užitečnost. Například v únoru 2009 nás zajímalo, kde příjemci předměty využívají. V říjnu stejného roku jsme mezi dalšími daty asociace PPAI uvedli, že obdarovaní zástupci firem obdržené reklamní a dárkové předměty skutečně používají z 92 %. Ke stejnému údaji dospěla agentura pro průzkum trhu Market Tools a její podrobná data "proč si je nechávají" jsme uvedli v dubnu 2010. A podle australasijské asociace APPA je to celých 75,4 % respondentů, což bylo mimo jiné obsahem článku ze srpna 2011.

V loňském výzkumu ASI bylo uvedeno 81 % příjemců reklamních a dárkových předmětů, 23 % si je ponechávalo kvůli jejich atraktivnosti a 26 % proto, že je příjemné je vlastnit. Zdůrazněme, že se jednalo o průměr napříč hlavními druhy předmětů.

Nyní máme k dispozici informace podle jednotlivých kategorií v rámci USA (graf). V nedávném článku jsme uvedli, že oděvy pro venkovní nošení mají příjemci nejraději. Letošní výzkum informuje, že tento sortiment si ponechává z důvodu praktičnosti 70 % respondentů, pro atraktivnost 60 % a kvůli příjemnému pocitu z vlastnictví 51 %. Tato tři hlediska jsou navzájem nejvyrovnanější mezi všemi druhy předmětů a druhý a třetí údaj je i maximem. V účelnosti vítězí psací potřeby s 91 %, těsně následované USB flash pamětí s 90 %, mají ale nižší počty respondentů, kteří si je ponechávají z důvodu atraktivnosti a že je příjemné je vlastnit. U značkových psacích potřeb by i tato čísla byla zcela jistě vyšší.

Účelnost ovšem vítězí u všech druhů reklamních a dárkových předmětů!

graf10

 

(pozn. ke grafu)

Výzkum ASI byl prováděn v jiných městech USA než vloni - tehdy Chicago, New York, Miami, Los Angeles, Seattle, Dallas a Philadelphia, nyní Atlanta, Boston, Houston, Phoenix a San Francisco. Z kanadského Vancouveru a Toronta se přesunul do australského Sydney, zatímco v Evropě se výzkum přemístil z Londýna a Paříže do Berlína a Říma. A celkový počet respondentů? 7000!